Khuyến cáo game thủ chỉ mua báu vật tại website : http://truykichshop.com duy nhất ...

    Chúc Mừng Bem*GiUaL0n vừa nhận được Mg3 Gold, Chúc mừng ÷ßØ$§®¹¹°²¯¯  vừa Nhận được M4A1 dragon, Chúc mừng ARS*Ff-Cloudvừa nhận được AWM Dragon, Chúc mừng -*nHoche0*- vừa Nhận được THOMPSON GOLD , Chúc mừng P.TuanDungx vừa Nhận được AUG A1-R.Dragon, Chúc mừng  __2468__ vừa nhận được Barret M99, Chúc mừng OK.Babee vừa Nhận được M4A1 Gold, Chúc mừng  bAo*ChuA vừa nhận được Gatling Gun Gold, Chúc mừng ViP²º¹³ vừa Nhận được RPK Gold, Chúc mừng NhIn*l0z vừa Nhận được Gatling Gun Gold ...


Quà tặng :